Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

Już w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Do tego czasu przedsiębiorcy, którzy wykorzystują dane osób fizycznych muszą dostosować się do nowych przepisów. Regulację dotyczą, nie tylko dużych korporacji, ale też małych firm rodzinnych. Sankcje za niezastosowanie się do nowych regulacji są poważne, w skrajnych przypadkach mogą być to nawet wielomilionowe kary. Obowiązkiem przedsiębiorców będzie wprowadzenie systemu ochrony danych osobowych dostosowanego do profilu działalności. Rozporządzenie RODO wprowadza również szereg zmian dotyczących zasad przenoszenia danych osobowych,”prawa do bycia zapomnianym” oraz obowiązków informacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.