Ustawa o zarządzie sukcesyjnym

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym wchodzi w życie w dniu 25.11.2018 r. Reguluje ona zasady tymczasowego zarządu przedsiębiorstwem osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Przepisy ustanawiają instytucję zarządcy sukcesyjnego, który może być ustanowiony przez przedsiębiorcę jeszcze za życia albo przez jego spadkobierców w ciągu 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy. Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy musi mieć formę pisemną, zaś powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Wprowadzone regulacje mają na celu ułatwienie przekazywania przedsiębiorstwa w spadku. Jeżeli powołany jest zarządca sukcesyjny, może być kontynuowana działalność z wykorzystaniem firmy, NIP i REGON zmarłego przedsiębiorcy. Ponadto w takiej sytuacji razie powołania zarządcy sukcesyjnego nie wygasają zawarte przez zmarłego przedsiębiorcę umowy, w tym umowy o pracę zawarte z pracownikami.