Zmiany terminu przedawnienia roszczeń

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń przewiduje skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczeń z 10 lat do 6 lat. Trzyletni termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostanie bez zmian. Kolejną istotną zmianą będzie uwzględnianie przedawnienia przez sąd z urzędu w sprawach przeciwko konsumentom. Dotychczas sąd miał możliwość uznania roszczenia za przedawnione, jeżeli zarzut został podniesiony przez dłużnika. Skróceniu do 6 lat ulegnie również podstawy termin na wszczęcie egzekucji.

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

Już w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Do tego czasu przedsiębiorcy, którzy wykorzystują dane osób fizycznych muszą dostosować się do nowych przepisów. Regulację dotyczą, nie tylko dużych korporacji, ale też małych firm rodzinnych. Sankcje za niezastosowanie się do nowych regulacji są poważne, w skrajnych przypadkach mogą być to nawet wielomilionowe kary. Obowiązkiem przedsiębiorców będzie wprowadzenie systemu ochrony danych osobowych dostosowanego do profilu działalności. Rozporządzenie RODO wprowadza również szereg zmian dotyczących zasad przenoszenia danych osobowych,”prawa do bycia zapomnianym” oraz obowiązków informacyjnych.