Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Rząd przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Planowane przepisy mają zachęcić pracowników do dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Zgodnie z projektem pracownicy, których obejmą pracownicze plany kapitałowe, będą odprowadzali składkę w wysokości 2% wynagrodzenia w zamian za wyższą emeryturę w przyszłości. Do składki określoną część będą obowiązani dołożyć państwo i pracodawca. Osoby w wieku 19 – 55 lat będą automatycznie zapisane do pracowniczych planów kapitałowych, ale będą miały możliwość rezygnacji. Możliwa będzie wypłata części kwoty zgromadzonej na rachunku po ukończeniu 60 roku życia. Zmiany planowane są od jesieni 2018 r.