Zmiany terminu przedawnienia roszczeń

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń przewiduje skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczeń z 10 lat do 6 lat. Trzyletni termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostanie bez zmian. Kolejną istotną zmianą będzie uwzględnianie przedawnienia przez sąd z urzędu w sprawach przeciwko konsumentom. Dotychczas sąd miał możliwość uznania roszczenia za przedawnione, jeżeli zarzut został podniesiony przez dłużnika. Skróceniu do 6 lat ulegnie również podstawy termin na wszczęcie egzekucji.