Projekt zaostrzenia przepisów dotyczących dłużników alimentacyjnych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił projekt przepisów dotyczących tzw. Pakietu alimentacyjnego. Planowane zmiany mają na celu zwiększenie skuteczności egzekwowania należności wobec dłużników alimentacyjnych. Przyczyną zmian są duże trudności egzekucji należności z tytułu alimentów przez uprawnione osoby, a także przez państwo z tytułu kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Przewidywana nowelizacja ma m. in. wprowadzić zachęty do kierowania dłużników alimentacyjnych do robót publicznych, zwiększenie kar za zatrudnianie pracowników „na czarno”, a także umożliwienie prowadzenie egzekucji komorniczej również z części diety za podróże służbowe.