O MNIE

Właścicielem Kancelarii Adwokackiej z siedzibą przy ul. Kościuszki 13 lok. 4 w Żyrardowie jest adwokat Marcin Zagroba.

Adwokat Marcin Zagroba jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie gospodarczym, jak również w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa karnego.

Oferta kancelarii skierowana jest do przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.