Zatrudnianie cudzoziemców

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców wejdą w życie już 1 lipca 2018 r. Rozszerzony katalog zawodów zwolnionych z tzw. testu rynku pracy ułatwi zatrudnianie zagranicznych pracowników w niektórych branżach. Oznacza to, że podczas zatrudniania pracowników w tych zawodach nie będzie już konieczne wykazanie, że pracodawca poszukiwał pracowników w kraju i uzyskanie od starosty informacji o braku możliwości zaspokojenia w kraju potrzeb kadrowych. Zwolnienie obejmie m. in. kierowców samochodów ciężarowych, operatorów sprzętu do robót ziemnych, programistów, murarzy, elektryków, ślusarzy, inżynierów, lekarzy ze specjalizacją II stopnia oraz pielęgniarek. Zmiany mają na celu skrócenie oczekiwania na możliwość pracowników pochodzących spoza terenu UE. Zmiany nie zwalniają z konieczności uzyskania przez cudzoziemców pozwolenia na pracę.