Prawo karne – szersze granice obrony koniecznej

Na początku roku 2018 weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu karnego w zakresie obrony koniecznej. Zgodnie z nowym przepisem nie będzie podlegała karze osoba, która przekroczyła granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu lub ogrodzonego terenu do nich przylegającego. Odpierający zamach, zgodnie z aktualnym brzmieniem kodeksu karnego, może podlegać karze jedynie, jeżeli przekroczenie przez niego granic obrony koniecznej było rażące. Określenie czy przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące należy do organów prowadzących postępowanie przygotowawcze (Policja, prokuratura) albo do sądu rozpoznającego sprawę.