Konstytucja Biznesu

W dniu 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie „Konstytucja Biznesu”. Jest to pakiet ustaw, które mają na celu uproszczenie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Nowa możliwość działalności nierejestrowej pozwala na prowadzenie drobnej działalności zarobkowej bez konieczności rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przychody z tej działalności nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponadto wprowadzono nową ulgę w składkach do ZUS. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą nie będą obowiązane do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Będą musiały opłacać jedynie składkę zdrowotną, którą można odliczyć od podatku. Powyższe zmiany powodują, iż jest to dobry czas na sprawdzenie swoich sił w biznesie bez konieczności ponoszenia dużego ryzyka. „Konstytucja Biznesu” wprowadza również szereg zmian dla osób już prowadzących działalność gospodarczą. M. in. jest to możliwość ustanowienia prokurenta przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także uszczegółowiona została zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy oraz wprowadzono możliwość zawieszenia działalności gospodarczej w sytuacji zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.